Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

По состоянию на 27 марта 2007 года


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 1 серпня 2006 р. N 1045

Київ

Про затвердження Порядку видалення

дерев, кущів, газонів і квітників

у населених пунктах

Відповідно до статті 28 Закону України "Про благоустрійнаселених пунктів" ( 2807-15 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видалення дерев, кущів, газонів іквітників у населених пунктах, що додається.

2. Міністерству будівництва, архітектури тажитлово-комунального господарства затвердити до 15 грудня 2006 р.зразки акта обстеження зелених насаджень і ордера на їх видалення,методику визначення відновної вартості зелених насаджень.

Прем'єр-міністр України

Інд. 21

Ю.ЄХАНУРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1045

 

ПОРЯДОК

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

 

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів,газонів і квітників (далі - зелені насадження) на територіїнаселеного пункту.

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

реалізації генерального плану розвитку населеного пункту;

реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а такожсамосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більшяк 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережахнаселеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, щозатіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охороннійзоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторнійпідстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережіводо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній ікабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадниківз вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної танадзвичайної ситуації.

3. Видалення зелених насаджень на території населеного пунктуздійснюється за рішенням виконавчого органу міської, селищної,сільської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера(крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку).

4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом єзаява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видаленнязелених насаджень.

Компетентний орган протягом трьох днів після надходженнязаяви затверджує склад відповідної комісії.

До складу комісії включаються представники заявника, власниказемельної ділянки (користувача), компетентного органу, а такожінших заінтересованих організацій.

Комісія у п'ятиденний строк після її затвердження визначаєстан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, іскладає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, зазразком, затвердженим Мінбудом.

Акт складається у чотирьох примірниках і подається напогодження з територіальним органом Мінприроди у триденний строк.Три примірники погодженого акта повертається комісії, по одному зяких передається власнику (користувачу) земельної ділянки ізаявнику.

Голова комісії готує в триденний строк проект рішеннякомпетентного органу про видалення зелених насаджень, в якомузазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягаютьвидаленню і що залишаються на земельній ділянці.

Компетентний орган у тижневий строк після надходженнязазначеного проекту приймає рішення про видалення зеленихнасаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплативідновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

5. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний органвидає не пізніше наступного робочого дня після подання заявникомдокумента про сплату відновної вартості зелених насаджень, щопідлягають видаленню.

Методику визначення відновної вартості зелених насаджень ізразок ордера затверджує Мінбуд.

6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводитьсяу разі:

реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а такожсамосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більшяк 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережахнаселеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, щозатіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охороннійзоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторнійпідстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережіводо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній ікабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадниківз вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної танадзвичайної ситуації.

7. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев наоб'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі актаобстеження зелених насаджень, що складається відповідно до пункту4 цього Порядку.

8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійноїта надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зеленихнасаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадянта/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюєтьсянегайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно допункту 4 цього Порядку.

9. Видалення зелених насаджень на території меморіальногокомплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувачабез сплати їх відновної вартості.

10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, якаперебуває у приватній власності, та на присадибній ділянціздійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянкибез сплати їх відновної вартості.

11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих наземельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичнійабо юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки увласність відповідної особи.

 

Джерело: uazakon.com

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u10.jpg

Юмор

PR-CY.ru