Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

gerb

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

 

від 25 березня 1993 р. N 224 Київ

Про містобудівний кадастр населених пунктів


Відповідно до статті 23 Закону України "Про основи містобудування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про містобудівний кадастр населених пунктів, що додається.

2. Міністерству у справах будівництва і архітектури з участю Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Державного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету по житлово-комунальному господарству, Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України протягом п'яти місяців розробити й затвердити за погодженням з Міністерством статистики перелік відомостей, форми документів і склад даних, що включаються до кадастрової документації, а також інструкцію про порядок ведення містобудівного кадастру населених пунктів.

3. Міністерству у справах будівництва і архітектури:

організувати постійне нормативно-методичне забезпечення ведення містобудівного кадастру населених пунктів;

забезпечити проведення в 1993 - 1995 роках комплексу науково-дослідних робіт щодо створення та ведення містобудівного кадастру населених пунктів у межах коштів, які виділяються Міністерству на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Прем'єр-міністр України Заступник Міністра Кабінету

Міністрів України

Л. КУЧМА

І. ЄМЕЦЬ

Інд.24

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 березня 1993 р. N 224

ПОЛОЖЕННЯ

про містобудівний кадастр населених пунктів

 

1. Містобудівний кадастр населених пунктів (надалі - містобудівний кадастр) - це система даних про населені пункти, їхні функціональні зони, окремі території та земельні ділянки, будинки й споруди, соціальну, інженерну і транспортну інфраструктуру, екологічні та інженерно-геологічні умови.

2. Дані містобудівного кадастру використовуються суб'єктами містобудування про вирішенні питань:

прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів;

розміщення, проектування, будівництва й реконструкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;

охорони пам'яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;

створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;

регулювання земельних відносин на відповідних територіях;

визначення зон економічної оцінки територій, обгрунтування розмірів оподаткування і вартості земельних ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов;

обліку власників і користувачів будинків і споруд;

контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інших питань.

3. Містобудівний кадастр ведеться на окремий населений пункт і включає текстові, цифрові та графічні матеріали, які містять систему основних відомостей про:

межі та площі населеного пункту, його адміністративно-територіальних утворень, окремих земельних ділянок, їхній правовий режим та якість;

належність до відповідних функціональних зон окремих територій та земельних ділянок, їхнє сучасне використання, стан забудови, інженерного забезпечення та озеленення, перспективне містобудівне призначення;

соціальну, інженерну та транспортну інфраструктуру населеного пункту;

будинки і споруди, їхній правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність;

екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок, можливість здійснення на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень.

Перелік відомостей і склад даних містобудівного кадастру визначаються Мінбудархітектури з участю Держкомзему, Держжитлокомунгоспу, Мінприроди, Укргеодезкартографії за погодженням з Мінстатом.

4. Відомості та дані для ведення містобудівного кадастру населених пунктів збираються з документованих державних, відомчих та інших джерел інформації, зокрема:

про землі - з даних державного земельного кадастру;

про сучасне і перспективне призначення територій, їхню належність до відповідних функціональних зон - з матеріалів затвердженої містобудівної документації;

про місцеположення окремих територій, земельних ділянок, будинків, споруд та інженерних комунікацій - з типографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

про інженерно-геологічний стан територій - з матеріалів інженерно-геологічних вишукувань;

про будинки і споруди - з даних технічної інвентаризації та проектних рішень цих об'єктів;

про екологічний стан території - з даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень.

Інформація для ведення містобудівного кадастру може бути одержана також шляхом проведення спеціальних робіт і спостережень.

5. Організація ведення містобудівного кадастру забезпечується місцевими державними адміністраціями і виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

Містобудівний кадастр ведеться за рахунок коштів місцевого бюджету.

6. Ведення містобудівного кадастру здійснюється місцевими органами містобудування і архітектури на основі нормативно-методичних документів, затверджуваних Мінбудархітектури.

Для виконання робіт по веденню містобудівного кадастру при місцевих органах містобудування і архітектури можуть утворюватися спеціалізовані підрозділи, в тому числі госпрозрахункові, або залучатися на договірних засадах науково-дослідні та проектні організації містобудівного профілю, інші спеціалізовані організації.

7. Підприємства, установи і організації надають інформацію, необхідну для ведення містобудівного кадастру в порядку та обсягах, установлених Мінбудархітектури.

8. Узагальнення окремих даних містобудівних кадастрів провадиться на рівні адміністративних районів, областей та України в цілому. Форми звітності визначаються Мінбудархітектури за участю Держкомзему, Держжитлокомунгоспу, Мінприроди, Укргеодезкартографії за погодженням з Мінстатом.

 

Джерело: zakon.nau.ua

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

97.jpg

Юмор

PR-CY.ru