Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

gerb

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

Н А К А З

28.08.2008 N 334

Про затвердження Тимчасового порядку формування територіальних зон


На виконання наказу Держкомзему від 04.07.2008 N 156 "Про затвердження базових технічних завдань та базових договорів щодо проведення у 2008 році робіт із землеустрою на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, веденню державного земельного кадастру за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок формування територіальних зон (додається).

2. Голові Рескомзему Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь земельних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання Тимчасового порядку формування територіальних зон.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова В.В.Воєводін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзему

28.08.2008 N 334

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

формування територіальних зон

 

Тимчасовий порядок формування територіальних зон (далі - Порядок) розроблено відповідно до наказу Держкомзему від 04.07.2008 N 156 "Про затвердження базових технічних завдань та базових договорів щодо проведення у 2008 році робіт із землеустрою на загальнодержавному, регіональному та місцевих рівнях, веденню державного земельного кадастру за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" для впорядкування виконання робіт по створенню та внесенню інформації в електронному виді по існуючих територіальних зонах за результатами робіт з "Оновлення планово-картографічних матеріалів" та "Ведення державного земельного кадастру" до баз даних автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Положення Порядку базуються на Земельному кодексі України (ст. 98-101, 110-115), Законі України "Про землеустрій" (ст. 25), Законі України "Про охорону земель" (ст. 1, 26), інших нормативно-правових актах.

 

1. Основні терміни

 

Територіальна зона - частина території, яка характеризується особливим правовим режимом використання земельних ділянок, межі якої визначені при зонуванні земель.

Обмінний файл - це файл обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді. Метрична інформація в обмінному файлі подається в єдиній геодезичній системі координат.

 

2. Загальні положення

 

Формування та складання територіальних зон впроваджується для організації здійснення контролю при проведенні робіт із землеустрою, вишукувальних, топографо-геодезичних, картографічних, землеоціночних, проектних та проектно-вишукувальних робіт, а також вирішення питань у сфері землеустрою, запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації, створення баз даних складових частин державного земельного кадастру.

Територіальні зони розрізняються відповідно до орієнтовного класифікатору територіальних зон (далі - класифікатор), додається.

Дані по територіальних зонах створюються в електронному вигляді у форматі обмінного файлу.

 

3. Порядок формування та складання територіальних зон

 

Межі територіальних зон (далі - ТЗ) формуються на підставі наявної або окремо розробленої документації із землеустрою.

Документація із землеустрою розробляється на основі виконаних топографо-геодезичних, картографічних, землеоціночних робіт, з використанням існуючих планово-картографічних матеріалів та отриманих при виконанні робіт метричних даних (координати меж ТЗ в єдиній геодезичній системі координат). При відсутності документації із землеустрою, зокрема, проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів, що визначають геодезичні координати меж ТЗ у єдиній геодезичній системі координат, та неможливості або недоцільності проведення пректно-вишукувальних робіт, дані про межі ТЗ можуть визначатися по матеріалам планів формування територій сільських, селищних, міських рад та населених пунктів, спеціальних тематичних карт і атласів стану земель та їх використання, здійсненням дигіталізації планово-картографічних матеріалів та фотограмметричним методом, з обов'язковим урахуванням вже існуючих даних про суміжні або вкраплені земельні ділянки або ТЗ по даних державного земельного кадастру.

ТЗ - межі адміністративно-територіальних утворень - формується відповідно до затвердженої в установленому порядку землевпорядної документації. В разі відсутності такої документації можливе використання в роботі проектів формування територій сільських, селищних, міських рад та населених пунктів.

ТЗ розподілу земель за їх цільовим призначенням формується відповідно до наявної документації із землеустрою.

ТЗ містобудівної цінності формується для міст державного, обласного та районного значення, відповідно до ДБН 360-92 (із змінами), при цьому додатково повинні вказуватися території за межами населених пунктів, які мають містобудівну цінність на підставі прийнятих генеральних планів розвитку територій.

ТЗ архітектурно-планувального зонування земель формується на основі даних управлінь містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

ТЗ дії санітарно-гігієнічних факторів формується на основі виконаних землевпорядних та топографо-геодезичних робіт. При цьому визначаються:

- санітарно-захисні зони вздовж промислових та комунальних підприємств, розміри яких визначаються проектом землеустрою та ДБН 360-92 (із змінами);

- санітарно-захисні зони інженерно-технічних споруд і комунікацій, розміри та межі визначаються нормативними вимогами до відповідних споруд та комунікацій, відповідно до ДБН 360-92 (із змінами);

ТЗ економіко-планувального зонування, оціночні райони формується на основі землеоціночних робіт (економічна та грошова оцінка). Виділяються окремі території в межах адміністративно-територіальних одиниць, на яких проведено економічну та грошову оцінку земель. Дані вносяться по виконаним роботам.

ТЗ агровиробничих груп формується на основі виконаних робіт по бонітуванню ґрунтів. Вихідними даними можуть виступати схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї), схеми формування територій.

ТЗ дії інженерно-геологічних факторів формується в межах адміністративно-територіальних одиниць за даними відповідних вишукувань та обстежень.

ТЗ обмежень та обтяжень у використанні земель, земельних сервітутів формується в межах окремих територій та земельних ділянок, відповідно до яких встановлено обмеження та обтяження згідно до закону або договору;

ТЗ особливого режиму використання земель формується відповідно до ст. 115 Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів, розробленої документації із землеустрою;

ТЗ особливого захисту та охорони земель формується відповідно розробленої документації із землеустрою;

ТЗ охоронні зони інженерних споруд формуються відповідно до ДБН 360-92 (із змінами) та іншої нормативної документації. При цьому визначаються:

- охоронні зони ЛЕП (напругою 10 кВ та вище), ліній зв'язку (наземні та підземні), навколо випромінювальних споруд, телерадіостанцій та радіорелейних ліній, інші захисні смуги та охоронні зони. Розміри та межі ТЗ визначаються згідно ДБН 360-92 (із змінами) та інших нормативних документів.

При формуванні ТЗ збирається уся наявна інформація, що визначає дану ТЗ.

 

4. Внесення інформації в обмінний файл

 

Відомості про ТЗ вносяться в обмінний файл по кожній окремій ТЗ або по декількох ТЗ в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Номер кожної окремої ТЗ складається з наступних елементів:

   | КОАТУУ | | КТЗ | | ІВТЗ | | НТЗ |, де
   - | КОАТУУ | - код об'єкта адміністративно-територіального
устрою України;
   - | КТЗ | - код територіальної зони;
   - | ІВТЗ | - ідентифікатор визначення територіальної зони -
ATZ;
   - | НТЗ | - номер територіальної зони.

Номер територіальної зони має наступний вигляд:

 <ХХХХХХХХХХ>   <ХХ>   <ХХХ>  <ХХХХ>
    |       |     |    |
                        Номер
    |       |     |    |   територіальної зони
                        (чотирьохзначний)
    |       |     |    ----
    |       |     |   Ідентифікатор визначення
                   територіальної зони - ATZ
    |       |     ----
    |       |   Код територіальної зони
              (двохзначний)
    |       ----
    |   Код об'єкта адміністративно-територіального
       устрою України (десятизначний)
    ----

Дескриптори в обмінному файлі заповнюються відповідно до наказу Держкомзему від 23.05.2003 N 136 "Про затвердження вимог до структури, змісту та формату файлу обміну результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях".

Обов'язково заповнюються наступні дескриптори обмінного файлу:

"Квартал"

DS, SD (вноситься код ТЗ, відповідно до орієнтовного класифікатора територіальних зон),

BC - ATZ (вносяться латиницею прописні літери ATZ, 3 знаки - ідентифікатор визначення територіальної зони),

SZ, CS;

"Ділянка"

SC, AD, NM, AD, TX - зазначається код та назва територіальної зони відповідно до класифікатору,

CM - зазначається найбільш важлива інформація, що характеризує дану ТЗ, TM, PF, KU, TD, MP;

"Угіддя"

CI, CN.

Приклади створення обмінного файлу територіальної зони.

Приклад 1. Обмінний файл однієї ТЗ.

652038300005ATZ0321.in4:

# Квартал

BL,

DS = "6520383000",

SD = "05",

BC = "ATZ",

SZ = "га",

CS = "2, Х",

AB = 4559.3719,

PB = 29018.88,

N = 1, NP = Е

# Ділянка

SR,

SC = "ATZ0321",

AD = "Киселівська сільська рада, -, -, -",

NM = "Білозерська районна державна адміністрація",

AU = "804, -, Херсонська область, Білозерський район, смт Білозерка, вул. Карла Маркса, 87, -, -",

TX = "ТЗ агровиробничих груп ґрунтів",

PF = "4.1",

CM = "107е - темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові ґрунти",

TM = "Н, 13.10.96, 3528.25, Оціняк Я.К.",

KU = "04059993",

TD = "T, 28.07.2008, ДП /"Центр ДЗК/", Петров В.Д.",

MP = "2",

AS = 2070.9345,

PS = 26879.69,

N = 1, NP = Е

# Угіддя

CL,

CI = 1,

LC = "-:-",

CN = "05",

AL = 2070.9345,

PL = 26879.69,

Приклад 2. Обмінний файл на декілька ТЗ.

652038300005ATZ_a.in4:

# Квартал

BL,

DS = "6520383000",

SD = "05",

BC = "ATZ",

SZ = "га",

CS = "2, Х",

AB = 4559.3719,

PB = 29018.88,

N = 1, NP = Е

# Ділянка

SR,

SC = "ATZ0001",

AD = "Киселівська сільська рада, -, -, -",

NM = "Білозерська районна державна адміністрація",

AU = "804, -, Херсонська область, Білозерський район, смт Білозерка, вул. Карла Маркса, 87, -, -",

TX = "ТЗ агровиробничих груп ґрунтів",

PF = "4.1",

CM = "107е - темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові ґрунти",

TM = "Н, 13.10.96, 3528.25, Оціняк Я.К.",

KU = "04059993",

TD = "T, 28.07.2008, ДП /"Центр ДЗК/", Петров В.Д.",

MP = "2",

AS = 2070.9345,

PS = 26879.69,

N = 1, NP = Е

# Угіддя

CL,

CI = 1,

LC = "-:-",

CN = "05",

AL = 2070.9345,

PL = 26879.69,

# Ділянка

SR,

SC = "ATZ0002",

AD = "Киселівська сільська рада, -, -, -",

NM = "Білозерська районна державна адміністрація",

AU = "804, -, Херсонська область, Білозерський район, смт Білозерка, вул. Карла Маркса, 87, -, -",

TX = "ТЗ агровиробничих груп ґрунтів",

PF = "4.1",

CM = "133е - лучні важкосуглинкові ґрунти",

TM = "Н, 13.10.96, 1027.12, Оціняк Я.К.",

KU = "04059993",

TD = "T, 28.07.2008, ДП /"Центр ДЗК/", Петров В.Д.",

MP = "2",

AS = 200.7574,

PS = 6089.91,

N = 1, NP = Е

# Угіддя

CL,

CI = 1,

LC = "-:-",

CN = "12",

AL = 200.7574,

PL = 6089.91,

N = 1, NP = Е

Начальник Управління державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно І.В.Славін

Додаток

до пункту 2 Порядку

ОРІЄНТОВНИЙ КЛАСИФІКАТОР

територіальних зон

 

Код зони Назва зони
01 Межі адміністративно-територіальних утворень
02 Зони розподілу земель за їх цільовим призначенням
03 Зони економіко-планувального зонування, оціночні райони
04 Зони агровиробничих груп
05 Зони дії земельних сервітутів
06 Зони дії обмежень у використанні земель
07 Зони дії обтяжень у використанні земель
08 Зони містобудівної цінності земель
09 Зони архітектурно-планувального зонування земель
10 Зони дії інженерно-геологічних факторів
11 Зони дії санітарно-гігієнічних факторів
12 Охоронні зони інженерних споруд
13 Зони особливого захисту та охорони земель
14 Зони особливого режиму використання земель

 

Начальник Управління державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно

І.В.Славін

 

Джерело: zakon.nau.ua

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

120.jpg

Юмор

PR-CY.ru