Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.01.2011 р. N 601/25/17-11

ОСББ "Лиман"
вул. Анісімова, 4, кв. 9
м. Білгород-Дністровський,
Одеська область, 67700


Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) розглянула Ваш лист від 21.12.2010 N 65 щодо встановлення тарифів та надання неякісних послуг з теплопостачання і в межах компетенції повідомляє.

Законом України "Про житлово-комунальні послуги" визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Відповідно до статті 7 Закону повноваження щодо управління об'єктами житлово-комунального господарства, які перебувають у комунальній власності, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, визначення виконавця житлово-комунальних послуг та укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону, затвердження норм споживання та якості цих послуг, контроль за їх дотриманням покладені на органи місцевого самоврядування.

Статтею 19 цього Закону визначено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник. Виробник послуг може бути їх виконавцем.

Згідно статті 21 вищезазначеного Закону виконавець зобов'язаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотриманням умов його виконання згідно з типовим договором.

Відповідно до статті 29 зазначеного Закону договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем.

Отже, остаточне рішення щодо визначення виконавця послуг з теплопостачання належить до повноважень органу місцевого самоврядування, при цьому виконавцем послуг може бути як їх виробник так і балансоутримувач будинку.

Основним документом, який регулює відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (виконавець), і фізичною та юридичною особою (споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення є Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України N 630 від 21.07.2005 (далі - Правила).

Пунктом 8 Правил послуги надаються споживачеві згідно з договором, що оформляється на основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

У разі порушення виконавцем умов договору споживач викликає представника виконавця для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних і якісних показників послуг тощо.

Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами.

У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання, акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

Водночас повідомляємо, що відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" виконавець житлово-комунальних послуг зобов'язаний розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості.

Водночас повідомляємо, що з метою єдиного методичного підходу до проведення перерахунків нарахованих споживачам платежів за послуги з централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання та водовідведення у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості відповідних послуг постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 151 затверджено Порядок проведення перерахунків за ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості послуг з централізованого опалення, постачання гарячої та холодної води і водовідведення.

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг (далі - виконавці) і фізичних та юридичних осіб (далі - споживачі), яким надаються послуги.

Водночас повідомляємо, відповідно до Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 798, та покладених на неї завдань, Державна житлово-комунальна інспекція здійснює державний контроль (нагляд) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства.

Член Комісії

В. М. Кальченко

 

Джерело: document.org.ua

Комментарии   

 
0 #1 svetlana 23.09.2011 15:17
Скажите, а правда, что ОСББ платит за электроэнергию как населенный пункт (согласно письма Национальной комиссии регулирования электроэнергети ки Украины от 01.10.2010 р. N 6220/11/17-10)?
Цитировать | Сообщить модератору
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u71.jpg

Юмор

PR-CY.ru