Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ЛИСТ

 

від 30.07.2010 р. N 14641/23/Л3186-10

Щодо розгляду звернень


Держкомземом, в межах наданих повноважень, розглянуто Ваше звернення щодо роз'яснення деяких питань земельного законодавства та повідомляється таке.

Стосовно вирішення та порядку розгляду земельних спорів.

Відповідно до частини першої статті 158 Земельного кодексу України (далі - Земельний кодекс) земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Як зазначає частина п'ята згаданої норми Земельного кодексу, у разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується судом.

Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів визначено положеннями статті 159 Земельного кодексу.

Згідно з чинним Земельним кодексом земельні спори розглядаються на сесіях рад чи засіданнях їх виконавчих органів з викликом сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору.

Законодавчо порядок підготовки справи до розгляду земельних спорів не визначений і не врегульований.

Відповідно до частини четвертої статті 159 Земельного кодексу у рішенні органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів визначається порядок його виконання. Рішення щодо розгляду земельного спору передається сторонам у 5-денний термін з часу його прийняття.

При цьому зазначаємо, що законодавством не закріплені необхідні атрибути рішення щодо земельного спору.

Разом з тим, звертаємо Вашу увагу на положення ст. 20 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка зазначає, що державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійсненні органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

Стосовно перевірки даних результатів землевпорядних робіт.

Відповідно до вимог пункту 2.1 Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему від 02.07.2003 N 174 (далі - Тимчасовий порядок), виконавець робіт (суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних робіт) формує та надає реєстратору обмінний файл (файл обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді) разом із технічною документацією.

Згідно з пунктом 2.2 Тимчасового порядку реєстратор здійснює процедуру перевірки та приймання обмінного файла, у тому числі порівняння з технічною документацією. У разі відповідності обмінного файла відомостям, які наведено в технічній документації, та вимогам до структури, змісту та формату обміну даними, за результатами перевірки та приймання реєстратором робиться відмітка на титульному аркуші технічної документації про приймання обмінного файла, після чого заповнюється реєстраційна картка.

У разі негативного висновку щодо результатів перевірки та приймання обмінного файла виконавцю робіт для доопрацювання надається список конкретних вимог та зауважень у вигляді протоколу перевірки, відповідно до якого необхідно внести зміни і доповнення.

Реєстратор перевіряє структуру, формат, об'єм та склад земельно-кадастрових даних, що містить обмінний файл за такими критеріями:

- відповідність вимогам, установленим до структури, змісту та формату обмінного файла;

- належність земельних ділянок кадастровому кварталу згідно з індексними кадастровими планами;

- відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, суміжними земельними ділянками суміжних кварталів, тотожність даних балансу земель;

- відсутність перетинів та розривів меж угідь земельних ділянок;

- контроль відповідності атрибутивних даних земельних угідь чинній нормативній базі класифікаторів та кодифікаторів.

 

Заступник Голови

І. Д. Левушевський

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u4712.jpg

Юмор

PR-CY.ru