Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

 

від 24.06.2010 р. N 10-36-8103

Державним органам приватизації


Щодо проведення оцінки об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності


У зв'язку з внесенням змін до законів України "Про державну експертизу землевпорядної документації" та "Про оцінку земель" (Закон України від 05.11.2009 N 1702-VI), з метою забезпечення оцінки об'єктів аукціону під час їх продажу відповідно до Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 689 (далі - Порядок), Фонд державного майна України (ФДМУ) надає роз'яснення щодо порядку залучення суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою до виконання робіт (надання послуг) з оцінки об'єкта аукціону, робіт із землеустрою, стосовно складання звіту про оцінку об'єкта аукціону, його рецензування та затвердження висновків про вартість.

1. З метою забезпечення проведення робіт із землеустрою (землевпорядних робіт) та оцінки об'єктів аукціону комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, утворені в органах приватизації відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 N 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515 (із змінами) (далі - Положення), обирають:

виконавця землевпорядних робіт, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, видану центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити оцінку об'єкта аукціону. Суб'єкт оціночної діяльності повинен мати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий ФДМУ відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 14.03.2002 N 479 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 312/6600, за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.

Процедура обрання суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, передбачена Положенням, може застосовуватися в разі, якщо вартість послуг з оцінки майна (об'єктів аукціону) становить менш як 100 тис. грн., а робіт із землеустрою - менш як 300 тис. грн.

У разі якщо під час проведення конкурсу комісія ФДМУ з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, або його регіонального відділення з'ясує, що вартість послуг з оцінки майна (об'єктів аукціону) дорівнює або перевищує 100 тис. грн., а землевпорядних робіт - 300 тис. грн., матеріали зазначеного вище конкурсу передаються до тендерного комітету (відповідно центрального апарату ФДМУ, або його регіонального відділення) для здійснення закупівлі послуги з оцінки та землевпорядних робіт згідно з Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 N 1017).

2. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою готується відповідно до даних, передбачених додатком 5 до Положення. Воно повинно містити інформацію про земельну ділянку (площа, цільове призначення, сервітути, інші обмеження та обтяження щодо використання (у разі наявності) тощо), стосовно якої мають здійснюватися роботи із землеустрою. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу має містити також вимогу до кваліфікації претендента - наявність у нього ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отриманої відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Конкурсна пропозиція робіт із землеустрою має містити єдину калькуляцію витрат (на весь перелік робіт, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу).

За результатом конкурсу з виконавцем робіт із землеустрою укладається договір про виконання робіт із землеустрою, в якому згідно з технічним завданням визначаються види робіт, порядок їх виконання та сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на обов'язкову державну експертизу з метою отримання позитивного висновку. Докладні технічні, економічні та інші вимоги до землевпорядних робіт (щодо конкретної земельної ділянки) мають бути викладені в технічному завданні на виконання робіт, яке є невід'ємною частиною договору, укладеного з переможцем конкурсу.

Проведення державної експертизи землевпорядної документації здійснюється відповідно до Порядку організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у Держкомземі, затвердженому наказом Держкомзему від 29.01.2009 N 51. Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом установленого строку, але не більше трьох років від дня його видачі.

3. В інформаційному повідомленні про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, підготовленому згідно з додатком 2 до Положення, зазначаються всі необхідні характеристики земельної ділянки (ділянок) та об'єкта приватизації. При цьому обов'язково вказується, яким чином буде визначатися вартість об'єкта приватизації: шляхом здійснення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки чи шляхом використання ним результатів стандартизованої оцінки, проведеної органом приватизації. Така інформація має враховуватися суб'єктами оціночної діяльності, які мають намір взяти участь у конкурсі, під час оформлення ними пропозицій щодо вартості виконання робіт, а також конкурсною комісією при розгляді таких пропозицій.

Інформаційне повідомлення також має містити вимогу до кваліфікації претендента - наявність у нього сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого ФДМУ за відповідними напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів.

В інформаційному повідомленні слід зазначити, що претендент має подати в запечатаному конверті пропозицію, в якій вказати витрати на надання послуг з оцінки об'єкта аукціону, а також скласти відповідну калькуляцію витрат. При цьому витрати на проведення оцінки об'єкта аукціону визначаються з урахуванням проведення незалежної оцінки об'єкта приватизації або використання результатів стандартизованої оцінки такого об'єкта.

Під час оформлення інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, а також опублікування його в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" слід керуватися інструктивним листом ФДМУ від 27.06.2008 N 10-36-9171 (із змінами).

4. Визначаючи переможця конкурсу, комісія з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою має керуватися критеріями, викладеними в пункті 19 Положення.

У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою комісія має приймати рішення відповідно до пункту 17 Положення.

За наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки об'єкта аукціону в разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19 Положення. Запропонована ним вартість виконання робіт не повинна перевищувати звичайну ціну, встановлену для об'єктів аукціону, що за результатами проведених конкурсів визначається і затверджується ФДМУ.

5. За результатами проведених конкурсів щодо відбору виконавця робіт із землеустрою та суб'єкта оціночної діяльності з переможцями конкурсів укладаються відповідно:

договір про виконання робіт із землеустрою;

договір про проведення оцінки об'єкта аукціону. У разі якщо вартість об'єкта приватизації визначається шляхом використання результатів стандартизованої оцінки, про це відповідним чином зазначається в тексті договору (в розділі, що стосується порядку виконання робіт).

6. З метою оцінки об'єкта аукціону необхідна документація із землеустрою, а також технічний паспорт земельної ділянки (як вихідні дані для проведення оцінки) відповідно до Порядку надаються суб'єктам оціночної діяльності, з якими укладено договір про проведення оцінки, державними органами приватизації. Оцінка об'єкта аукціону - об'єкта, що приватизується разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, проводиться відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1442, Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1655, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891, Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 1531, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до зазначених методик.

У випадку проведення відповідно до Методики оцінки майна стандартизованої оцінки об'єкта приватизації, що є складовою об'єкта аукціону, така оцінка проводиться державним органом приватизації. За результатами оцінки складається акт оцінки відповідного майна, який затверджується наказом державного органу приватизації. Наказ разом з актом оцінки не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку проведення оцінки об'єкта аукціону, зазначеного в договорі на проведення оцінки, передається суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання як вихідні дані для оцінки об'єкта аукціону, складовою якого є об'єкт приватизації. Оціночна вартість, отримана за результатами стандартизованої оцінки, вважається такою, в якій не враховується податок на додану вартість.

7. За результатами незалежної оцінки об'єкта аукціону складається звіт про оцінку об'єкта аукціону. Звіт про оцінку об'єкта аукціону має містити висновок про вартість. Звіт про оцінку та висновок про вартість готуються з дотриманням вимог, установлених національними стандартами оцінки. При цьому у висновку про вартість окремо зазначаються вартість об'єкта аукціону, вартість об'єкта приватизації та вартість земельної ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації.

У звіті про оцінку та у висновку про вартість відображається факт включення або не включення до вартості суми податку на додану вартість залежно від виконаних оціночних процедур.

8. Згідно з вимогами Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Методики оцінки майна звіт про оцінку об'єкта аукціону підлягає рецензуванню у встановленому порядку рецензентом або експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, члени якої мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок", якщо об'єктом приватизації є об'єкт нерухомості, або які мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)", якщо об'єктом приватизації є цілісний майновий комплекс.

Порядок рецензування звіту про оцінку об'єкта аукціону та затвердження результатів оцінки встановлюється відповідно до вимог Методики оцінки майна для відповідного об'єкта приватизації.

Висновок про вартість об'єкта аукціону дійсний протягом строку, встановленого Методикою оцінки майна для відповідного об'єкта приватизації. Дія висновку про вартість об'єкта аукціону може бути продовжена наказом відповідного органу, який його затвердив, на строк, передбачений Методикою оцінки майна, але загальний строк дії висновку не може перевищувати одного року від дати оцінки.

Вважати таким, що втратив чинність, інструктивний лист ФДМУ від 07.10.2009 N 10-36-14577.

 

Заступник Голови Фонду

Є. Григоренко

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u11.jpg

Юмор

PR-CY.ru