Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т
20.12.2010 N 22-22/3620/0/6-10

<...>

Щодо поняття "нерухоме майно"

Визначення належності об'єкта до нерухомого або рухомого майна у відносинах, пов'язаних з виникненням, переходом та припиненням права власності на ці об'єкти, не відноситься до компетенції Мінрегіонбуду. Разом з тим, зазначаємо, що розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються відносин між громадянином і державною владою, цивільного законодавства, відноситься до компетенції Мін'юсту згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577.

Щодо поняття "невелика житлова площа"

Проектоване житло за рівнем комфорту та соціальної спрямованості поділяється на дві категорії: I - житло з нормованими нижніми і не нормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків та II - житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир, так зване економічне житло.

II категорією житла встановлено раціональні та економічні вимоги до архітектурно-планувальних рішень та інженерного обладнання житлових будинків за мінімальними та оптимальними стандартами житлових будинків за рівнем санітарно-гігієнічного комфорту, які відповідають прийнятим сьогодні підходам як до проектування житла соціального, призначеного для тимчасового проживання, так і до проектування доступного житла для постійного проживання.

Економічне житло (доступне та житло соціального призначення) для громадян, які потребують поліпшення житлових умов за допомогою державної підтримки, може формуватися на основі допустимого рівня комфорту, який відповідає планувальним і вартісним показникам чинних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" проектування житла II категорії та Зміною N 1 до них, які узгоджені МОЗ України та затверджені в установленому порядку.

У зазначеному нормативному документі наведено таблицю 1 "Типи квартир і їх площі залежно від кількості житлових кімнат" з типами квартир та їх мінімальними і максимальними площами для нового будівництва.

Щодо поняття "будівля для літнього (сезонного) використання"

Забудова нових і реконструкція існуючих територій садівницьких поселень здійснюється згідно з ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень", яким зокрема визначено поняття садового будинку.

Садовий будинок - будівля для літнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам установленим для житлових будинків.

Щодо поняття "доступне житло"

Механізм будівництва доступного житла унормовано статтею 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", де, зокрема, дано визначення поняття доступного житла.

Доступне житло - збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.

Згідно із зазначеним Законом, державна підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку громадянам, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства (тобто перебувають на квартирному обліку), за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Крім того, доступне житло має відповідати архітектурно-планувальним і технічним вимогам, що встановлюються державними будівельними нормами з обов'язковим урахуванням вимог до енергозбереження.

Отже, при визначенні "доступного житла" необхідно враховувати:

- архітектурно-планувальні і технічні параметри такого житла: виділення коштів державного та/або місцевих бюджетів для надання громадянам державної підтримки;

- надання такого житла виключно громадянам, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства (тобто перебувають на квартирному обліку).

Заступник Міністра І.Соколов

 

Джерело: zakon.nau.ua

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u73.jpg

Юмор

PR-CY.ru