Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

 

Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 30 липня 2010 року N 259

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 р. за N 871/18166

Відповідно до статті 25 Закону України "Про відходи" та з метою надання допомоги суб'єктам господарювання незалежно від їх форми власності, що здійснюють роботи у сфері поводження з побутовими відходами, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, що додаються.

2. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту (Ігнатенко О. П.) спільно з Юридичним управлінням (Лагошна І. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту (Ігнатенко О. П.) надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для впровадження, використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Г. Шаповаленка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Є. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств УкраїниВ. Биковець

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців


В. Биковець

Генеральний директор Федерації
роботодавців України


Р. Іллічов

Президент Спілки орендарів
і підприємців України


В. Хмільовський

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських
профспілкових об'єднань
Г. В. Осовий

Віце-президент з виконавчої
роботи Асоціації міст України


М. В. Пітцик

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я -
головний державний
санітарний лікар України
С. А. Риженко

Заступник Міністра
охорони навколишнього
природного середовища УкраїниВ. І. Глинянчук

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваС. Третьяков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
30.07.2010 N 259

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 р. за N 871/18166

 

Правила визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок виконання робіт з визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів (далі - Норма) у містах, селищах і селах, які застосовуються для визначення обсягів надання послуг з вивезення побутових відходів.

1.2. Норма - це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця для житлової забудови, одне місце в готелі, гуртожитку та ін., 1 м2 торгівельної та складської площі, вокзалів, автостоянок, пляжів та ін.; одне відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу.

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів визначаються з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів".

1.3. Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", у постанові Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів".

1.4. Норми переглядаються один раз на 5 років.

1.5. Норми можуть розроблятися органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів, іншими зацікавленими організаціями.

1.6. Визначення Норм здійснюється за результатами вимірювання кількості побутових відходів.

1.7. Основними показниками вимірювання кількості побутових відходів є: об'єм (м3), маса (кг), середня щільність (кг/м3).

1.8. Вимірювання кількості побутових відходів проводять у житлових будинках та на підприємствах, установах та організаціях, де:

виключено змішування твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких відходів;

побутові відходи від житлових будинків та побутові відходи від інших об'єктів утворення побутових відходів збирають і перевозять окремо;

виключено переповнення контейнерів, тобто об'єм побутових відходів, що утворюються у період між днями їх збирання і перевезення, не перевищує сумарний об'єм контейнерів, встановлених для зберігання побутових відходів протягом цього періоду.

II. Вимірювання кількості твердих побутових відходів

2.1. Вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках проводять на частині території житлової забудови населеного пункту, де проживають:

2 % від загальної чисельності мешканців - для населених пунктів із населенням до 300000 мешканців;

1 % від загальної чисельності мешканців - для населених пунктів із населенням від 300000 до 500000 мешканців;

0,5 % від загальної чисельності мешканців - для населених пунктів із населенням більше 500000 мешканців.

2.2. Під час вимірювання кількості твердих побутових відходів, що утворюються на підприємствах, установах, організаціях, обирають найбільш характерні для даного населеного пункту джерела у кількості не менше двох.

2.3. Кількість твердих побутових відходів розраховують на одиницю виміру, характерну для кожного джерела утворення побутових відходів (далі - розрахункова одиниця) (додаток 1). Органи місцевого самоврядування можуть додатково визначати характерні для населеного пункту підприємства, установи та організації, для яких мають бути встановлені норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, але які не включено до переліку джерел утворення та їх розрахункових одиниць, наведених у додатку 1.

2.4. Для проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів обирають житлові будинки, нежитлові приміщення яких вільні від підприємств, установ, організацій.

2.5. Вимірювання кількості твердих побутових відходів проводять протягом чотирьох сезонів року.

Вимірювання кількості твердих побутових відходів може проводитися прискореним методом - протягом одного сезону року з урахуванням коефіцієнта сезонної нерівномірності утворення твердих побутових відходів (за об'ємом), який визначається згідно з додатком 2.

2.6. Вимірювання кількості твердих побутових відходів у одному сезоні виконують безперервно протягом семи діб незалежно від періодичності збирання та перевезення твердих побутових відходів.

2.7. Обладнання, необхідне для вимірювання кількості твердих побутових відходів:

а) мірна лінійка на 1,5 м або рулетка;

б) автомобільні ваги з дискретністю до 10 кг та похибкою зважування 0,5 ± 1 % або ваги на 500 кг, похибка зважування 0,5 ± 1 %.

2.8. Вимірювання кількості твердих побутових відходів розпочинають з вибору маршрутів спеціального автотранспорту, що здійснює збирання та перевезення твердих побутових відходів (далі - сміттєвоз), для кожного з обраних джерел, а також кількості розрахункових одиниць для кожного маршруту.

Результати вибору маршрутів сміттєвозів та кількості розрахункових одиниць заносяться до протоколу погодження вибору маршрутів та організації проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках та на інших об'єктах утворення побутових відходів за формою, наведеною у додатку 3.

2.9. З метою планування проведення робіт з вимірювання кількості твердих побутових відходів складають графік проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках за формою, наведеною у додатку 4.

2.10. Під час проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів визначають:

кількість контейнерів;

об'єм кожного контейнера;

ступінь заповнення контейнерів твердими побутовими відходами;

масу контейнера порожнього та заповненого твердими побутовими відходами (у разі наявності ваг на 500 кг) або масу порожнього та заповненого твердими побутовими відходами сміттєвоза.

2.11. Об'єм контейнера визначають:

у разі використання стандартних контейнерів - згідно з технічним паспортом;

у разі використання нестандартних контейнерів - шляхом розрахунку об'єму контейнера за результатами вимірювання розмірів сторін нижньої та верхньої основи контейнера, його висоти за формулою


,


(1)

 

Де: Vконm - об'єм контейнера, м3;

h - висота контейнера, м;

S1 - площа нижньої основи контейнера, м2;

S2 - площа верхньої основи контейнера, м2.

2.12. Результати вимірювань заносять у протокол результатів вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках за формою, наведеною у додатку 5, із зазначенням дати проведення вимірювання, адреси житлового будинку або іншого джерела утворення відходів, номера маршруту, номера рейсу за маршрутом, технічних характеристик сміттєвоза.

2.13. Перед початком вимірювання усі контейнери слід очистити від твердих побутових відходів.

2.14. Під час вимірювання слід виключити можливість ущільнення обслуговуючим персоналом твердих побутових відходів у контейнері.

2.15. Під час проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів розрівнюють поверхню твердих побутових відходів, що знаходяться у контейнері, та визначають ступінь його заповнення. Об'єм твердих побутових відходів дорівнює об'єму наповненої відходами частини контейнера.

2.16. Якщо контейнер заповнено з верхом, знімають надлишок та перевантажують його у незаповнений контейнер, або, у разі його відсутності, завантажують у той самий контейнер після його спорожнення, після чого проводять вимірювання.

2.17. Об'єм утворення твердих побутових відходів у житлових будинках або на інших об'єктах утворення побутових відходів на добу визначають за формулою


,


(2)

 

де: - розрахунковий добовий об'єм твердих побутових відходів, що утворюються однією розрахунковою одиницею за "i"-м рейсом, м3/розрахункову одиницю на добу;

- сумарний об'єм твердих побутових відходів "i"-го рейсу, м3 (отриманий шляхом вимірювання об'ємів твердих побутових відходів протягом усього терміну проведення вимірювань за "i"-м рейсом);

ni - кількість розрахункових одиниць "i"-го рейсу (відповідно - для житлових будинків або об'єктів утворення побутових відходів);

ti - періодичність вивезення твердих побутових відходів "i"-го рейсу;

i - порядковий номер рейсу на маршруті сміттєвоза.

2.18. Масу утворення твердих побутових відходів у житлових будинках або на інших об'єктах утворення побутових відходів на добу визначають за формулою


,


(3)

 

де: - розрахункова добова маса твердих побутових відходів, що утворюються однією розрахунковою одиницею за "i"-м рейсом, кг/розрахункову одиницю на добу;

- сумарна маса твердих побутових відходів "i"-го рейсу, кг.

Сумарну масу твердих побутових відходів визначають шляхом:

зважування за допомогою ваг на 500 кг порожніх та заповнених контейнерів з твердими побутовими відходами, що завантажуються у сміттєвоз на "i"-му рейсі, і підсумовування результатів визначення різниці між масами заповненого і порожнього контейнерів;

зважування на автомобільних вагах порожнього та заповненого сміттєвоза з твердими побутовими відходами, що завантажуються у сміттєвоз на "i"-му рейсі, та визначення різниці між цими зважуваннями;

ni - кількість розрахункових одиниць "i"-го рейсу (відповідно - для житлових будинків або об'єктів утворення побутових відходів);

ti - періодичність вивезення твердих побутових відходів "i"-го рейсу;

i - порядковий номер рейсу на маршруті сміттєвоза.

2.19. Середній об'єм утворення твердих побутових відходів на добу у житлових будинках або на інших джерелах утворення побутових відходів для кожного сезону року, протягом якого проводяться вимірювання, визначають за формулою


,


(4)

 

де: - розрахунковий середній добовий об'єм утворення твердих побутових відходів на одну розрахункову одиницю у сезоні року, коли проводиться вимірювання, м3/розрахункова одиниця на добу;

R - загальне число рейсів, виконаних за відповідними маршрутами.

2.20. Середню масу утворення твердих побутових відходів на добу у житлових будинках або на інших об'єктах утворення побутових відходів для кожного сезону року, протягом якого проводяться вимірювання, визначають за формулою


,


(5)

 

де: - розрахункова середня добова маса утворення твердих побутових відходів на одну розрахункову одиницю у сезоні року, коли проводиться вимірювання, кг/розрахункову одиницю на добу;

R - загальне число рейсів, виконаних за відповідними маршрутами.

2.21. Добовий об'єм утворення твердих побутових відходів у житлових будинках та на інших джерелах утворення побутових відходів у середньому за рік визначається за формулою


,


(6)

 

де - розрахунковий добовий об'єм утворення твердих побутових відходів у середньому за рік на одну розрахункову одиницю, м3/розрахункову одиницю на добу.

2.22. Добова маса утворення твердих побутових відходів у житлових будинках та на інших джерелах утворення побутових відходів у середньому за рік визначається за формулою


,


(7)

 

де - розрахункова добова маса утворення твердих побутових відходів у середньому за рік на розрахункову одиницю, кг/розрахункову одиницю на добу.

2.23. Об'єм утворення твердих побутових відходів у житлових будинках або на інших джерелах утворення побутових відходів у середньому за рік визначається за формулою

,

(8)

 

де - об'єм утворення твердих побутових відходів у середньому за рік на розрахункову одиницю, м3/рік.

2.24. Маса утворення твердих побутових відходів у житлових будинках або на інших об'єктах утворення твердих побутових відходів у середньому за рік визначається за формулою

,

(9)

 

де: - маса утворення твердих побутових відходів у середньому за рік на розрахункову одиницю, кг/рік;

T - кількість днів на рік, протягом яких утворюються тверді побутові відходи:

для житлових будинків - 365 днів;

для інших джерел утворення побутових відходів - за річним фондом часу їх роботи.

2.25. Вимірювання кількості твердих побутових відходів у випадку застосування прискореного методу проводять протягом семи днів одного сезону і розраховують добовий середній для сезону об'єм утворення твердих побутових відходів шляхом використання у розрахунках коефіцієнта сезонної нерівномірності утворення твердих побутових відходів (за об'ємом).

За прискореним методом добовий об'єм утворення твердих побутових відходів у середньому за рік визначають за формулою


,

(10)

 

де: - добовий об'єм утворення твердих побутових відходів у середньому за рік, м3/розрахункову одиницю на добу;

- середньодобовий об'єм утворення твердих побутових відходів, який визначають за результатами проведення вимірювання об'ємів твердих побутових відходів у житлових будинках та на інших об'єктах утворення побутових відходів у певний сезон року, м3/розрахункову одиницю на добу;

kj - коефіцієнт сезонної нерівномірності утворення твердих побутових відходів (додаток 1);

j - сезон року.

Для сезону, протягом якого проводяться натурні виміри об'ємів і маси твердих побутових відходів, коефіцієнт сезонності дорівнює 1,0.

2.26. Щільність твердих побутових відходів у середньому за рік (r, кг/м3) визначається за формулою


,


(11)

 

III. Визначення кількості великогабаритних та ремонтних побутових відходів

3.1. У зв'язку з ускладненням у визначенні певного відрізка часу, за який утворюються великогабаритні та ремонтні побутові відходи, а також кількості населення, що їх утворює, вимірювання кількості великогабаритних та ремонтних побутових відходів виконують шляхом визначення фактичного обсягу надання послуг з вивезення кожного з цих видів побутових відходів протягом календарного року на всій території населеного пункту у розрахунку на загальну кількість населення населеного пункту.

3.2. Залежно від способу збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів фактичний обсяг надання послуг з їх вивезення визначається за об'ємом та масою.

Об'єм великогабаритних та ремонтних побутових відходів визначають:

у разі завантаження великогабаритних або ремонтних побутових відходів у спеціальний автотранспорт - виходячи із об'єму кузова спеціального автотранспорту;

у разі завантаження великогабаритних або ремонтних побутових відходів разом з контейнерами - як суму об'ємів завантажених контейнерів.

Масу великогабаритних та ремонтних побутових відходів визначають:

у разі завантаження великогабаритних або ремонтних побутових відходів у спеціальний автотранспорт - як різницю маси заповненого великогабаритними та ремонтними побутовими відходами і порожнього спеціального автотранспорту;

у разі завантаження великогабаритних та ремонтних побутових відходів разом з контейнерами - як сумарну різницю між вагами, завантаженими великогабаритними та ремонтними побутовими відходами, та порожніми контейнерами.

3.3. Розрахунок об'ємів утворення великогабаритних та ремонтних побутових відходів у середньому за рік проводиться за формулою

,

(12)

 

де: Vс - об'єм утворення відповідно великогабаритних або ремонтних побутових відходів одним мешканцем населеного пункту у середньому за рік (м3/мешканця на рік);

Vо - об'єм великогабаритних або ремонтних побутових відходів, що видалені з населеного пункту за календарний рік (м3);

n - загальна чисельність населення у населеному пункті.

3.4. Розрахунок маси утворення великогабаритних та ремонтних побутових відходів у середньому за рік проводять за формулою

,

(13)

 

де: mс - маса утворення великогабаритних та ремонтних побутових відходів одним мешканцем населеного пункту у середньому за рік (кг/мешканця на рік);

mо - маса великогабаритних та ремонтних побутових відходів, що видалені з населеного пункту за календарний рік (кг);

n - загальна чисельність населення у населеному пункті.

3.5. Розрахунок щільності великогабаритних та ремонтних побутових відходів у середньому за рік (r, кг/м3) здійснюють за формулою


(14).

 

IV. Визначення кількості рідких побутових відходів

4.1. Кількість рідких побутових відходів визначають для житлових будинків та інших об'єктів утворення побутових відходів, не підключених до системи каналізації населеного пункту.

Показником кількості утворення рідких побутових відходів є об'єм.

4.2. Кількість рідких побутових відходів для об'єктів з централізованим водопостачанням визначають відповідно до показів засобів обліку води або норм водоспоживання згідно з Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 N 190, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за N 936/15627.

4.3. Кількість рідких побутових відходів для об'єктів без централізованого водопостачання та каналізації визначають:

на підставі даних про обсяги надання послуг з вивезення рідких побутових відходів у населеному пункті протягом календарного року на розрахункову одиницю відповідно для житлових будинків та інших об'єктів утворення побутових відходів без централізованого водопостачання та каналізації;

на підставі проведення вимірювань об'єму утворення рідких побутових відходів відповідно для житлових будинків та інших об'єктів утворення побутових відходів без централізованого водопостачання та каналізації.

4.4. У разі визначення кількості рідких побутових відходів згідно з абзацом другим пункту 4.3 цих Правил розрахунок об'єму утворення рідких відходів на 1 мешканця у житлових будинках або на 1 робітника підприємства, установи та організації у середньому за рік проводиться за формулою


,


(15)

 

де: Vр - об'єм утворення рідких побутових відходів на 1 мешканця для житлових будинків та на 1 робітника підприємства, установи та організації, де відсутня система каналізації, у середньому за рік (м3/розрахункову одиницю на рік);

Vрв - обсяги надання послуг з вивезення рідких відходів у населеному пункті протягом календарного року відповідно для житлових будинків та інших об'єктів утворення відходів без централізованого водопостачання та каналізації (м3);

n - загальна чисельність мешканців для житлових будинків та робітників для підприємства, установи та організації без централізованого водопостачання та каналізації.

4.5. У разі визначення кількості рідких побутових відходів згідно з абзацом третім пункту 4.3 цих Правил для проведення робіт з вимірювання об'ємів утворення рідких відходів виділяється не менше двох найбільш характерних для населеного пункту житлових будинків або інших об'єктів утворення відходів.

Вимірювання об'ємів утворення рідких відходів проводиться шляхом визначення об'єму рідких відходів, що вивозяться спеціальним транспортом від обраного об'єкта протягом календарного року.

Об'єм рідких відходів визначають за об'ємом цистерни спеціалізованого автотранспорту для збирання та перевезення рідких відходів.

Розрахунок об'єму утворення рідких відходів у середньому за рік проводять за формулою


,


(16)

 

де: Vр - річний об'єм утворення рідких побутових відходів на 1 мешканця для житлових будинків та на 1 робітника підприємства, установи та організації, де відсутня система каналізації (м3/розрахункова одиниця);

Vрв - річний об'єм рідких відходів, видалених з житлового будинку або іншого об'єкта утворення рідких відходів без централізованого водопостачання та каналізації, де проводиться вимірювання (м3);

n - чисельність мешканців для житлового будинку або робітників для підприємства, установи та організації без централізованого водопостачання та каналізації, де проводиться вимірювання.

Отримані результати розрахунків усереднюють та визначають об'єм утворення рідких побутових відходів у середньому за рік відповідно для житлових будинків та інших об'єктів утворення відходів для населеного пункту.

Директор Департаменту благоустрою,
комунального обслуговування
та міського електротранспортуО. П. Ігнатенко

 

Додаток 1
до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

 

Перелік джерел утворення та їх розрахункові одиниці

Джерела утворення побутових відходів

Розрахункова одиниця

Багатоквартирні та одноквартирні будинки

1 мешканець

Готелі

1 місце

Гуртожитки

1 місце

Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку

1 місце

Лікарні

1 ліжко

Поліклініки

1 відвідування

Аптеки

1 м2 торгівельної площі

Адміністративні і громадські установи та організації

1 робоче місце

Вищий і середній спеціальний заклади освіти

1 студент

Школа, школа-інтернат, профтехучилище

1 учень

Дитячі дошкільні заклади

1 місце

Промтоварні магазини, ларьки, кіоски

1 м2 торгівельної площі

Продовольчі магазини, ларьки, кіоски

1 м2 торгівельної площі

Ринки

1 м2 торгівельної площі

Заклади культури і мистецтва

1 місце

Культові споруди

1 м2 площі території

Підприємства побутового обслуговування

1 робоче місце

Вокзал, аеропорт, автовокзал

1 м2 пасажирської площі

Кемпінг, автостоянки

1 м2 площі

Пляж (курортний сезон)

1 м2 площі території

Ресторани, кафе, їдальні

1 місце

Склади

1 м2 площі

Кладовище, колумбарій

1 м2 площі території

 

Додаток 2
до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

 

Коефіцієнти сезонної нерівномірності утворення твердих побутових відходів (за об'ємом)

Джерело утворення твердих побутових відходів

Коефіцієнт сезонної нерівномірності утворення твердих побутових відходів, kj

зима

весна

літо

осінь

Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою

0,92

1,1

0,8

1,18

Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою

0,85

1,09

0,73

1,33

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою

0,9

1,07

0,79

1,24

Готель, санаторій, пансіонат, будинок відпочинку

0,85

0,78

1,08

1,13

Гуртожитки

1,24

0,97

0,71

1,08

Лікарні

1,2

1,17

0,78

0,85

Поліклініки

1,16

1,11

0,86

0,87

Аптеки

0,95

0,89

1,09

1,07

Адміністративні і громадські установи та організації

0,95

0,89

1,09

1,07

Школа, школа-інтернат, профтехучилище, вищий і середній спеціальний заклади освіти

1,05

0,94

0,96

1,05

Дитячі дошкільні заклади

0,85

1,09

0,73

1,33

Промтоварні магазини, ларьки, кіоски

1,05

1,0

0,96

1,05

Продовольчі магазини, ларьки, кіоски

1,13

1,0

0,98

1,15

Ринки

0,95

0,95

1,17

1,24

Заклади культури і мистецтва, культові споруди

1,07

0,95

0,96

1,02

Підприємства побутового обслуговування

0,95

0,95

0,86

0,95

Вокзал, аеропорт, автовокзал

1,0

1,0

1,16

1,17

Кемпінг, автостоянки

1,0

1,0

1,17

1,14

Ресторани, кафе, їдальні

1,15

1,0

1,0

0,85

Склади

1,0

1,0

1,0

1,0

Кладовище, колумбарій

0,96

1,55

1,05

1,1

 

Додаток 3
до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

 

Форма протоколу погодження вибору маршрутів та організації проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках та на інших об'єктах утворення побутових відходів

у ____________________________________
(назва населеного пункту)

Вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках виконується за такими маршрутами:

Маршрут N 1. Багатоквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою
кількість мешканців _______ чол.
кількість рейсів сміттєвоза ______

Маршрут N 2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою - каналізації
кількість мешканців _______ чол.
кількість рейсів сміттєвоза ______

Маршрут N 3. Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення
кількість мешканців _______ чол.
кількість рейсів сміттєвоза ______

Маршрут N 4. Багатоквартирні будинки за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі)
кількість мешканців _______ чол.
кількість рейсів сміттєвоза ______

Маршрут N 5. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою з наявністю усіх видів благоустрою
кількість мешканців _______ чол.
кількість рейсів сміттєвоза ______

Маршрут N 6. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності одного з видів благоустрою - каналізації
кількість мешканців _______ чол.
кількість рейсів сміттєвоза ______

Маршрут N 7. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення
кількість мешканців _______ чол.
кількість рейсів сміттєвоза ______

Маршрут N 8. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі)
кількість мешканців ________ чол.
кількість рейсів сміттєвоза _______

Вимірювання кількості твердих побутових відходів, що утворюються на підприємствах, установах, організаціях, виконується за такими маршрутами:

Маршрут N 9. Готелі (тут і далі вказуються адреси об'єктів) ________________________________
кількість місць _________________________
кількість рейсів сміттєвоза _______________

Маршрут N 10. Гуртожитки _____________________________________________________________
кількість місць _________________________
кількість рейсів сміттєвоза _______________

Маршрут N 11. Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку ___________________________________
кількість місць _________________________
кількість рейсів сміттєвоза _______________

Маршрут N 12. Лікарні _________________________________________________________________
кількість ліжок _________________________
кількість рейсів сміттєвоза _______________

Маршрут N 13. Поліклініки _____________________________________________________________
кількість відвідувань ____________________
кількість рейсів сміттєвоза _______________

Маршрут N 14. Склади _________________________________________________________________
площа, м2 _____________________________
кількість рейсів сміттєвоза _______________

Маршрут N 15. Адміністративні і громадські установи та організації ___________________________
кількість робочих місць ________________
кількість рейсів сміттєвоза ______________

Маршрут N 16. Вищий і середній спеціальний заклади освіти ________________________________
кількість студентів ____________________
кількість рейсів сміттєвоза _____________

Маршрут N 17. Школа, школа-інтернат, профтехучилище ___________________________________
кількість учнів _______________________
кількість рейсів сміттєвоза _____________

Маршрут N 18. Дитячі дошкільні заклади _________________________________________________
кількість місць ______________________
кількість рейсів сміттєвоза ____________

Маршрут N 19. Промтоварні магазини ____________________________________________________
торгівельна площа, м2 ________________
кількість рейсів сміттєвоза ____________

Маршрут N 20. Продовольчі магазини ____________________________________________________
торгівельна площа, м2 ________________
кількість рейсів сміттєвоза ____________

Маршрут N 21. Ринки __________________________________________________________________
торгівельна площа, м2 ________________
кількість рейсів сміттєвоза ____________

Маршрут N 22. Заклади культури і мистецтва _____________________________________________
кількість місць _____________________
кількість рейсів сміттєвоза ___________

Маршрут N 23. Підприємства побутового обслуговування ___________________________________
кількість робочих місць _____________
кількість рейсів сміттєвоза ___________

Маршрут N 24. Вокзал, аеропорт, автовокзал ______________________________________________
пасажирська площа, м2 ______________
кількість рейсів сміттєвоза ____________

Маршрут N 25. Кемпінг, автостоянки ____________________________________________________
площа, м2 _________________________
кількість рейсів сміттєвоза ___________

Маршрут N 26. Пляж (курортний сезон) __________________________________________________
площа території, м2 _______________
кількість рейсів сміттєвоза __________

Маршрут N 27. Ресторани _____________________________________________________________
кількість місць ____________________
кількість рейсів сміттєвоза __________

Маршрут N 28. Кафе, їдальні ___________________________________________________________
кількість місць ____________________
кількість рейсів сміттєвоза __________

Маршрут N 29. Інші об'єкти _____________________________________________________________
кількість розрахункових одиниць _____
кількість рейсів сміттєвоза ___________

 

Додаток 4
до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

 

Форма графіка проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках

Дата проведення вимірів

N маршруту

N рейсу

Тип житлової забудови, район, вулиця, номер будинку

Організація, що надає послуги з вивезення твердих відходів (відповідальні)

Кількість сміттєвозів, що обслуговують маршрут

1

2

3

4

5

6

 

Додаток 5
до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ
результатів вимірювання кількості твердих побутових відходів у житлових будинках

населений пункт _____________________

район _________________________

____________
(дата)

Машина N _________________

______________________
(марка)

об'єм кузова, м3 ______________________________

 

N з/п

Об'єкт утворення твердих відходів

Рівень благоустрою

Кількість розрахункових одиниць (мешканці)

Кількість контейнерів

Об'єм контейнера, м3

Загальна кількість твердих відходів у контейнерах

Періодичність вивезення

м3

т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ
результатів вимірювання кількості твердих побутових відходів на підприємствах, установах, організаціях

населений пункт _____________________

район _________________________

____________
(дата)

Машина N _____________________

______________________
(марка)

об'єм кузова, м3 ______________________________

 

N з/п

Адреса

Об'єкт утворення

Розрахункова одиниця

Кількість розрахункових одиниць

Кількість контейнерів

Об'єм контейнера, м3

Загальна кількість твердих відходів у контейнерах

Періодичність вивезення

м3

т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Джерело: search.ligazakon.ua

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u8402.jpg

Юмор

PR-CY.ru