Баннер
Баннер

Подписаться на рассылку

Зарегистрированные пользователи первыми узнают о главных новостях нашего сайта!
Баннер

Документация и бланки

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ БАЗОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ОТЛИЧНО, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ В РАБОТЕ:

gerb

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ


  N 232 від 11.07.97

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України
6 серпня 1997 р.
vd970711 vn232

за N 291/2095


  { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної податкової служби
N 37 ( z0161-11 ) від 24.01.2011 }


  Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових

організацій та установ

 

 
            ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
Державної податкової адміністрації
N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003
N 20 ( z0149-05 ) від 17.01.2005 )

З метою забезпечення виконання Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 283/97-ВР) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Реєстр неприбуткових організацій
та установ (додається). 2. Заступнику начальника Головного управління прямих податків
П.А.Рогозі подати вказане Положення до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін з дня реєстрації Положення про Реєстр неприбуткових
організацій та установ в Міністерстві юстиції України забезпечити
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
вказане Положення. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України О.Я.Савченка.
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Затверджено
наказом Державної податкової
адміністрації України від
11 липня 1997 року N 232
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 1997 р.
за N 291/2095
Положення
про Реєстр неприбуткових організацій та установ
1. Загальна частина
1.1. Реєстр неприбуткових організацій та установ (далі -
Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки
даних про неприбуткові організації та установи, які згідно із
пунктом 7.11 статті 7 Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 283/97-ВР )
(далі - Закон) звільняються від сплати податку на прибуток. 1.2. Організації та установи, які не підпадають під
визначення неприбуткових відповідно до підпункту 7.11.1
пункту 7.11 статті 7 Закону, не повинні проходити реєстрацію
згідно із цим Положенням. 1.3. Реєстр неприбуткових організацій та установ створюється
відповідно до статті 7 Закону з метою: - забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбуткових
організацій та установ, а також їх обліку в податкових органах
України; - забезпечення податкових органів України інформацією з
Реєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковими
організаціями та установами коштів, звільнених від оподаткування; - організації суцільного і вибіркового аналізу; - взаємодії на єдиних методологічних засадах із базами даних
Міністерства статистики України, Державної митної служби України,
Національного банку України, Міністерства економіки України, Фонду
державного майна України, інших міністерств і відомств України; - надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним
органам відповідно до чинного законодавства України. 1.4. При включенні неприбуткової організації або установи до
бази Реєстру їй по її ідентифікаційному номеру ставиться ознака
неприбуткової організації (установи). Структуру ознаки неприбуткової організації або установи
встановлює Державна податкова адміністрація України. 1.5. Створення і ведення Реєстру здійснюється Державною
податковою адміністрацією України.
2. Реєстрація неприбуткових організацій та установ
2.1. До Реєстру заносяться неприбуткові організації та
установи, які згідно із пунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-ВР )
звільняються від сплати податку на прибуток. 2.2. Для внесення до Реєстру неприбуткова організація або
установа повинні подати (надіслати) до податкового органу за її
місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою N 1-РН згідно з
додатком 1 до цього Положення, а також копію статутних і
установчих документів. ( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від
10.12.2003 ) 2.3. Органи державної податкової служби можуть проводити
перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. ( Пункт
2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 ) 2.4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті
рішення за формою згідно з додатком 2 про: - внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру; - відмову внесення неприбуткової організації (установи) до
Реєстру. Рішення готується у двох примірниках - перший надається
організації або установі, а другий залишається в органі державної
податкової служби. ( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.5. Реєстр неприбуткових організацій та установ ведеться
згідно з чинним законодавством. 2.6. Класифікаційні дані формуються з використанням державних
класифікаторів. 2.7. Економічні показники формуються на основі даних
податкових органів. 2.8. Інформаційний фонд Реєстру включає такі види даних про
неприбуткові організації та установи: - ідентифікаційні - ідентифікаційний номер неприбуткової
організації або установи з Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (надалі - ЄДРПОУ), а також назву, визначену
статутом та вказану у довідці про включення такої неприбуткової
організації або установи до ЄДРПОУ; - класифікаційні - дані про галузеву, територіальну, відомчу
підпорядкованість, форму власності, види діяльності та
організаційно-правову форму господарювання; - довідкові - дані про адресу, телефон неприбуткової
організації або установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з
Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера,
засновників (інвесторів); - реєстраційні - дані про реєстрацію (ліквідацію) в органах
місцевої державної влади та податковому органі; - економічні - дані, які характеризують фінансово-економічні
показники господарської діяльності юридичної особи та справляння
податку. 2.9. Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідні
податкові органи в Автономній Республіці Крим, областях і містах
Києві та Севастополі. 2.10. Державна податкова адміністрація України здійснює: - розробку організаційних та методологічних принципів ведення
Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових організацій
та установ, що підлягають оподаткуванню; - розробку технології та програмно-технічних засобів ведення
Реєстру; - виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,
аналіз даних, що надходять з регіональних органів податкової
служби, контроль достовірності та актуалізація даних, їх
зберігання, захист, контроль права доступу тощо); - автоматизоване ведення бази Реєстру; - організацію взаємодії з базами даних Національного банку
України, Міністерства статистики України, Державної митної служби
України, Міністерства фінансів України та інших міністерств і
відомств України; - розробку інструктивних, нормативних документів на
створення, ведення та користування даними Реєстру. ( Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.11. Регіональні органи податкової служби здійснюють: - виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,
аналіз даних, що надходять з місцевих органів податкової служби,
контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контроль
права доступу тощо); - облік неприбуткових організацій та установ, які згідно із
пунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-ВР ) звільняються від сплати
податку на прибуток, та розташовані на їх території; - передачу змін і доповнень до Реєстру в центральний
податковий орган України; - взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів
місцевої державної влади. 2.12. Місцеві органи податкової служби здійснюють: - прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо
відповідності нормативним і установчим документам; - присвоєння організаціям та установам ознаки неприбуткової;
( Пункт 2.12 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 ) - обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для
передачі в регіональні органи податкової служби; - формування бази даних неприбуткових організацій та установ; - взаємодію з базами даних відповідних органів місцевої
державної влади.
3. Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви
3.1. У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової
організації або установи, визначених реєстраційною заявою, така
неприбуткова організація або установа зобов'язана в 10-денний
термін (після їх виникнення) подати до податкового органу за
місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни" або "доповнення".
Ідентифікаційний номер неприбуткової організації або установи при
внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.
4. Перереєстрація
4.1. При перереєстрації в органах виконавчої влади або
органах статистики неприбуткова організація або установа
зобов`язана в 10-денний термін подати до податкового органу за
місцезнаходженням доповнення до реєстраційної заяви із змінами
відповідно до змін у нормативних та установчих документах.
5. Скасування ознаки неприбуткової
організації або установи
5.1. Виключення неприбуткової організації або установи з
Реєстру відбувається на підставі рішення за формою згідно з
додатком 2 органу державної податкової служби у разі порушення
неприбутковою організацією або установою Закону та/або інших
законодавчих актів про неприбуткові організації. У разі виключення
організації або установи з Реєстру така організація або установа
повертає оригинал рішення про внесення її до Реєстру неприбуткових
організацій та установ до органу державної податкової служби.
( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 ) 5.2. Виключення організації або установи з Реєстру
відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової
організації або установи.
Додаток 1
до Положення про Реєстр
неприбуткових організацій
та установ
Форма N 1-РН
Реєстраційна заява платника податку ————————————————————————————————————————————————————————————————— Мова за- ———— Україн-|Дія ——— Реєстрація ——— Зміни ——— Доповнення повнення ———— ська | ——— ——— ——— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Ідентифікаційний код ———————— Ідентифікаційний код ———————— філії платника податку з ————— Неприбуткової організації ЄДРПОУ (установи) ———————— з ЄДРПОУ —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Назва —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 3. Назва податкового органу, де реєструється платник —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 4. Дані про державну реєстрацію
Код та назва органу ——————————— ———————————————————————————————— державної реєстрації ——————————— ———————————————————————————————— Дата реєстрації ————— ————— Номер рішення про реєстрацію ———————— ————— ————— ———————— Код та назва форми ——————————— —————————————————————————————————— власності ——————————— —————————————————————————————————— Організаційно-правова ——————————— ——————————————————————————————— форма ——————————— ——————————————————————————————— Ознака неприбуткової організації ———————————————————————————————— (установи та дата її присвоєння) ———————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Види господарської Код основного —————— Ознака зовнішньоеконо- діяльності виду —————— мічної діяльності Зовні- Зовні- Зовні-
шньо- шньо- шньо-
еконо- еконо- еконо-
мічна мічна мічна
Неосновні діяль- діяль- діяль-
Код ність Код ність Код ність ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— —————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Код та назва органу ————————— —————————————————————————————————— управління ————————— —————————————————————————————————— Назва відомства у —————— Код форми фінансування —————— складі орг.управління —————— (бюджет-1, госпрозрахунок-2, —————— за рахунок членських
внесків-3, змішане-9)
Статутний фонд ———————————— Кількість працюючих згідно зі штатним (у грн.) ———————————— розкладом на момент реєстрації —————— —————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 5. Дані про банківські рахунки
МФО банку Рахунок N ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 6. Адресні дані платника податку (місцезнаходження)
Поштовий індекс ———————————————— Країна ————————————————————————— ———————————————— ————————————————————————— Область ————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————— Район ————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————— Місто ————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————— Район ————————————————————————————————————————————————————————— міста ————————————————————————————————————————————————————————— Вулиця ————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————— Будинок ———————————— Корпус —————————— Офіс/квартира ———————————— ———————————— —————————— ———————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 7. Дані про керівників
Керівник (Ідентифікаційний номер із Державного —————————————————— реєстру, прізвище, ім'я та по батькові) —————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Контактні | |телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————| | —————————— ————— ——————————— —————| ————————————————————————————————————————————————————————————————— Головний бухгалтер (Ідентифікаційний код із
Державного реєстру, прізвище, ім'я та по —————————————————————— батькові) —————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Контактні | |телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————| | —————————— ————— ——————————— —————| ————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— 8. Дані про реєстрацію платника ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про | |платника в автоматизовану систему | |———————————————————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————————————————————| |Підпис Дата | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за реєстрацію | |платників податків | |———————————————————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————————————————————| |———————————————————————————————————————————————————————————————| |Підпис Дата | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— М.П.
9. Інформація про засновників (юридичних осіб) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ——————————————— з ЄДРПОУ ——————————————— Назва ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд (сума) ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ——————————————— з ЄДРПОУ ——————————————— Назва ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд (сума) ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ——————————————— з ЄДРПОУ ——————————————— Назва ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд (сума) ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ——————————————— з ЄДРПОУ ——————————————— Назва ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд (сума) ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ——————————————— з ЄДРПОУ ——————————————— Назва ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд (сума) ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ——————————————— з ЄДРПОУ ——————————————— Назва ——————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд (сума) ———————————————— ———————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Сторінка N Ідентифікаційний код ——————————————— платника з ЄДРПОУ ———————————————
10. Інформація про засновників (фізичних осіб) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ——————————————— ——————————————— Прізвище, ім'я та по батькові ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ——————————————— ——————————————— Прізвище, ім'я та по батькові ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ——————————————— ——————————————— Прізвище, ім'я та по батькові ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ——————————————— ——————————————— Прізвище, ім'я та по батькові ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ——————————————— ——————————————— Прізвище, ім'я та по батькові ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд ———————————————— ———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ——————————————— ——————————————— Прізвище, ім'я та по батькові ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ———————————————— фонд ———————————————— ———————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Сторінка N Ідентифікаційний код ——————————————— платника з ЄДРПОУ ———————————————
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
Пояснення до порядку заповнення форми N 1-РН
Форма N 1-РН "Реєстраційна заява платника податку"
заповнюється в одному примірнику. Мова та дія заяви визначається
позначкою "Х" у відповідному полі. ————————————————————————————————————————————————————————————————— N гру-|Назва групи показників| Пояснення пи | | ———————+——————————————————————+—————————————————————————————————— 1 | 2 | 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Ідентифікаційний код Це поле залишається незаповненим,
філії платника з якщо заявником є юридична особа.
ЄДРПОУ Якщо заявником є філія, відділення
чи інший відокремлений підрозділ -
наводиться ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ такого відокремленого
підрозділу із довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ)
Ідентифікаційний код Якщо заявником є юридична особа
Неприбуткової чи її філія, відділення, інший
організації (установи) відокремлений підрозділ,
з ЄДРПОУ наводиться ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ цієї юридичної особи із
свідоцтва про державну реєстрацію
або довідки з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) 2 Назва Наводиться найменування заявника
із свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи або
довідки з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) 3 Назва податкового ор- Наводиться назва ДПА, де реєструє-
гану, де реєструється ться платник податку
платник 4 Дані про державну реє- Наводяться з довідки про включення
страцію: до ЄДРПОУ:
- ідентифікаційний код органу
державної реєстрації та його наз-
ва;
- дата реєстрації суб'єкта під-
приємницької діяльності та номер
рішення в органах державного упра-
вління;
- код і назва форми власності;
- код і назва організаційно-право-
вої форми;
- ознака неприбуткової організації
(установи) та дата її присвоєння;
- підстави виникнення податкових
зобов'язань;
- коди видів господарської діяль-
ності та ознака зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Мінімальна кіль-
кість кодів - 1 (заповнюють непри-
буткові організації (установи),
для яких відповідним законодавст-
вом надано право здійснювати інші
види діяльності);
- код і назва органу управління.
Код форми фінансування - у від-
повідному полі проставляється ци-
фра: бюджет - 1, госпрозрахунок -
2, за рахунок членських внесків -
3, змішане фінансування - 9.
Для платників податку з держав-
ною формою власності проставляєть-
ся назва головної організації
(главку), якій вона безпосередньо
підпорядкована.
Кількість працюючих згідно із
штатним розкладом на момент реєст-
рації.
Наводиться розмір статутного
фонду в національній валюті 5 Дані про банківські Наводяться номери рахунків та коди
рахунки платника МФО відповідних банків на дату за-
повнення заяви 6 Адресні дані платника Наводяться всі реквізити місця
податку розташування платника податку:
поштовий індекс, країна, область,
район, місто або населений пункт,
район міста, вулиця (проспект,
майдан, провулок тощо), будинок,
корпус, офіс/квартира 7 Дані про керівників Наводиться інформація про керівни-
ка та головного бухгалтера:
- ідентифікаційний номер із Дер-
жавного реєстру фізичних осіб;
- прізвище, ім'я та по батькові;
- контактні телефони. Ознака
факсу "Х" проставляється в разі,
коли телефон одночасно є факсом 8 Дані про реєстрацію Заповнюються працівником подат-
платника кового органу, який здійснює реє-
страцію. Наводиться:
- підпис, прізвище, ім'я та по
батькові працівника, який вводив
дані про платника податку в авто-
матизовану систему;
- підпис, прізвище, ім'я та по
батькові працівника, відповідаль-
ного за реєстрацію платників по-
датку 9 Інформація про зас- Наводиться ідентифікаційний код та
новників (юридичних назва засновника з ЄДРПОУ, контак-
осіб) тні телефони, факс, сума та назва
валюти внеску в статутний фонд.
У полі "Сторінка" вказується номер
сторінки групи 9 форми N 1-РН,
якщо кількість засновників переви-
щує 6.
Для зв'язку групи 9 з іншими гру-
пами цієї форми у полі "Ідентифі-
каційний код платника податку з
ЄДРПОУ" наводиться код платника
податку.
У разі відсутності засновників -
юридичних осіб потрібно у першому
полі "Назва" групи 9 вказати
"Засновників - юридичних осіб не-
має".
10 Інформація про зас- Наводиться ідентифікаційний номер
новників (фізичних засновника, фізичної особи з Дер- осіб) жавного реєстру фізичних осіб,
прізвище, ім'я та по батькові,
контакті телефони, факс, сума та
назва валюти внеску засновника до
статутного фонду.
Поля "Сторінка" та "Ідентифікацій-
ний код платника податку з ЄДРПОУ"
заповнюється аналогічно до
групи 9.
У разі відсутності засновників-фі-
зичних осіб потрібно у першому по-
лі "Назва" групи 10 вказати "Зас-
новників-фізичних осіб немає".
Всі поля форми N 1-РН повинні бути заповнені, якщо в описі
полів цієї інструкції не вказано інше. При внесенні змін або доповнень до форми N 1-РН у поле "Дія"
вноситься відповідна позначка, обов'язково заповнюються
показники 1-3 та поля, які зазнали змін та доповнень. У кінці заяви обов'язково проставляється дата подачі заяви,
підпис керівництва, відбиток печатки. Заява підлягає контролю на повноту заповнення і відповідність
нормативним та установчим документам.
( Пояснення із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003, N 20
( z0149-05 ) від 17.01.2005 )

Додаток 2
до Положення про Реєстр
неприбуткових організацій
та установ

__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
РІШЕННЯ N
від ________200__ року
про внесення, виключення, відмову
у включенні організації (установи) до
Реєстру неприбуткових організацій (установ) ___________________________________________________
(непотрібне закреслити)
На підставі пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" та реєстраційної заяви (за
формою 1-РН)
------------------------------------------------------------------ |Повна назва установи (організації) | |_______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження неприбуткової установи | |(організації) _________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Номер рішення про внесення до Реєстру | |неприбуткових організацій (установ) | |дата ___________ N ____________ | |(заповнюється у разі виключення з Реєстру | |неприбуткових організацій (установ)) | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Ознака неприбуткової установи (організації) | | | | | ------------------------------------------------------------------
__________________ ________ ____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
М.П.
Примірник рішення отримано: ______________________ ________ ____________________
(посада особи установи (підпис) (прізвище, ініціали)
(організації), яка
отримала рішення) М.П.
"___" ________________________ 200_ року
(дата отримання рішення)
( Положення доповнено додатком 2 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
"Офіційний вісник України" 1997, N 32, стор.94
Код нормативного акта: 2460/1997Джерело: zakon.rada.gov.ua

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

u72.jpg

Юмор

PR-CY.ru